En

Grafický kabinet

Grafický kabinet je součástí stálé sbírkové expozice 7+1: Byt sběratele, která je otevřena vždy pátek ve třech časech 11:30, 14:00 a 16:00. Každé tři měsíce je zde představen jiný umělec a jeho práce.

Aktuálně:

Peter Kollár

15.03. – 05.07.2024

Peter Kollár

Grafický kabinet XI

15.03. – 05.07.2024

Hana Zrno Vondrů

Od března 2024 představujeme v grafickém kabinetu umělce Petera Kollára. 

Matrice předurčuje obraz, její tisk dává volnost tvůrčímu procesu. To je princip, na kterém staví Peter Kollár své umělecké realizace. Samotná tvorba matrice je v jeho případě činností klidnou a kontemplativní. A právě tuto esenci v sobě obsahují vystavené grafiky. Hmota objímá vyobrazené postavy, ať už je v jakéhokoliv podobě. V pozemských přírodních podmínkách existují pouze tři skupenství hmoty – plynné, kapalné a pevné. Není zde nezbytně nutné znát její samotnou konzistenci, ale onu skutečnost, že postavy jsou do hmoty zapuštěny. Téměř splývají s okolím. Nevzpírají se. Opanuje je ticho ponoru. Je pouze otázkou, zda je jejich mysl okolím zcela pohlcena, nebo naopak jsou ničím nerušeni zahloubáni sami do sebe.

Tvorbu Petera Kollára charakterizuje práce v cyklech, variování a prolínání prostředí a motivů. Přestože každá matrice v sobě nese vizuální jinakost, navazují na sebe, tvoří vzájemnou síť. Jejich otisky následují nejen tradiční polohu černobílého tisku, ale jsou také v určitém provedení výsledkem experimentů. Autor tiskne velké formáty v různých barvách a vedle běžného papíru pro tisk využívá i jemného, několika gramového japanu. Grafiky vrství tak, aby vystupovaly do prostoru, přičemž z nich mnohdy vytváří objekty. Všemi těmito způsoby grafik umocňuje komunikaci s divákem, jehož pozornost přitahuje samotná hloubka vyobrazeného a různé působení barevných variant. Právě těmito jinakostmi, které aktivně hledá v mantinelech grafického umění, se Peter Kollár vydává do vod nepřeberné vizuality volné grafiky a přitakává životaschopnosti tohoto umu ve světě výtvarného umění.

Archiv:

Eva Vápenková

08.12. – 17.03.2024

Olaf Hanel

01.07. – 30.11.2023

Radka Folprechtová

01.03. – 30.06.2023

Iva Krupicová

01.12. – 28.02.2023

Lenka Falušiová

01.07. – 30.11.2022

Nosch

01.04. – 30.06.2022

Markéta Bábková

01.11. – 31.03.2022

Petr Vaněček

01.10. – 31.10.2021

Inge Kosková

01.06. – 30.09.2020

Toyen

01.01. – 31.05.2020