En

Pro školy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

8smička nabízí vzdělávací programy pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ) vždy k aktuální výstavě a dále má v nabídce stálý program, který není vázán přímo na výstavu, nýbrž na stálou sbírku 7+1: Byt sběratele. Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ navazují na Rámcové vzdělávací programy (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání a na průřezová témata úzce související s aktuální výstavou. Programy pro školy jsou zdarma. Pro rezervace, dotazy a více informací pište na mail mariana.docekalova@8smicka.com.

Programy k aktuální výstavě IN MARGINE: Rám, sokl, vitrína:

Dotazník zpětné vazby ke vzdělávacím programům pro pedagogy. Těšíme se na vaše hodnocení a názory.

ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A TVOŘIVÝCH AKTIVIT

Každou výstavu kromě vzdělávacích programů doplňují i tvořivé aktivity a pracovní listy pro děti, které je vybízejí k přemýšlení nad jednotlivými uměleckými díly i výstavami obecně. V archivu najdete záznamy z jednotlivých výstav.

8SMIČKA DO ŠKOL

8smička vyráží i přímo do škol! Ve školním roce 2021/2022 proběhl na humpoleckých školách pilotní projekt Za kopci kopa umělců, který byl primárně zaměřen na seznámení dětí a studentů s moderním a současným uměním. Projekt propojil umění i učení a jeho výsledkem byla výstava v 8SMIČCE LIGHT.