En

Nosch

01.04. – 30.06.22

Nosch

Grafický kabinet V

01.04. – 30.06.22

Zdenek Primus

Od dubna do června 2022 byly v grafickém kabinetu ke zhlédnutí kresby německého umělce Nosche, představené práce pocházejí ze sbírky historika umění Zdenka Primuse. Kresby a malby malého formátu této výstavy, jsou všechny z let 1988 až 1997, jsou tedy staré víc než třicet let. V době jejich vzniku se Nosch výtvarně projevoval silně emočně a vytvářel symboly, které by nám mohly být svým jednoznačným projevem blízké: židle, která nás deformuje, stůl, u kterého se scházíme a probíráme u něj vše dobré a špatné, dveře, které jsou otevřené nebo zavřené, člověk redukovaný na klubko chaosu či na neidentifikovatelné „něco“, srdce ztrácející formu a stávající se listem, který může být kdykoli odvát, čísla (ratio) a zmatek opouštějící obrysovou formu, et cetera.

Grafický kabinet je součástí stálé sbírkové expozice 7+1: Byt sběratele, která je otevřena každý pátek ve třech časech 11:30, 14:00 a 16:00.