En

Toyen

01.01. – 31.05.20

Toyen

Grafický kabinet I

01.01. – 31.05.20

Barbora Bartůňková

Zahajovací projekt v grafickém kabinetu byl věnován ukázkám knižní tvorby Toyen (1902–1980) včetně ilustrací, knižních obálek i umělecky koncipovaných projektů, které se vyznačují experimentálním přístupem. Kurátorský výběr historičky umění Barbory Bartůňkové představil zásadní principy autorčiny tvorby a naznačil rozsah její činnosti v knižní oblasti.

Grafický kabinet je součástí stálé sbírkové expozice 7+1: Byt sběratele, která je otevřena každý pátek ve třech časech 11:30, 14:00 a 16:00.