En

7+1: Byt sběratele

Od ledna 2020 najdete v prvním patře revitalizované textilní továrny sbírkovou expozici s grafickým kabinetem. V architektuře sedmipokojového bytu se představí na 100 děl ze soukromé sbírky a bytem 7+1 vás provádí osobně hostitel či hostitelka. 

Návštěvy se přijímají na základě předchozí rezervace vždy v pátek ve třech časech. Počet členů každé návštěvy je max. 10 hostů. Rezervovat lze skupinově i jednotlivě.  

Koncept: Emma Hanzlíková
Instalace: Dominik Lang & Viktor Dedek
Kurátorka sbírky: Anežka Chalupová
Grafický kabinet I (Toyen): Barbora Bartůňková
Grafický kabinet II (Inge Kosková): Anežka Chalupová
Grafický kabinet III (Petr Vaněček): Jana Hradílková

Zahajovací projekt v grafickém kabinetu (I) byl od ledna až do konce května 2020 věnován ukázkám knižní tvorby Toyen včetně ilustrací, knižních obálek i umělecky koncipovaných projektů, které se vyznačují experimentálním přístupem. Historička umění Barbora Bartůňková představila zásadní principy autorčiny tvorby a naznačila rozsah její činnosti v knižní oblasti. Druhou osobností, jejíž tvorbu mohli návštěvníci v grafickém kabinetu shlédnout od června do konce září 2020, byla grafička a ilustrátorka Inge Kosková ve výběru kurátorky Anežky Chalupové. Třetím „kabinetním“ umělcem je od října 2020 do října 2021 Petr Vaněček, výběr z kreseb připravila Jana Hradílková.

Zastoupení umělci: Jiří Balcar, Jiří Bašta, Václav Boštík, Vladimír Boudník, Zdenka Burghauserová, Václav Cigler, Josef Čapek, Jiří Černický, Hugo Demartini, Alén Diviš, Bedřich Feuerstein, Emil Filla, Stano Filko, Milan Grygar, Jan Hendrych, Milan Houser, Věra Janoušková, Jiří John, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal, Jan Křížek, Alena Kučerová, František Kyncl, Karel Malich, František Matoušek, Mikuláš Medek, Jan Merta, Karel Nepraš, Eduard Ovčáček, František Pacík, Theodor Pištěk, Zorka Ságlová, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík, Adriena Šimotová, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Vaca, Květa Válová, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a další…