En

7+1: Byt sběratele

Od ledna 2020 najdete v prvním patře revitalizované textilní továrny sbírkovou expozici s grafickým kabinetem. V architektuře sedmipokojového bytu se představí na 100 děl ze soukromé sbírky a bytem 7+1 vás provádí osobně hostitel či hostitelka. 

Návštěvy se přijímají na základě předchozí rezervace vždy v pátek ve třech časech. Počet členů každé návštěvy je max. 10 hostů. Rezervovat lze skupinově i jednotlivě.  

Koncept: Emma Hanzlíková
Instalace: Dominik Lang & Viktor Dedek
Kurátorka sbírky: Anežka Chalupová
Grafický kabinet I (Toyen): Barbora Bartůňková
Grafický kabinet II (Inge Kosková): Anežka Chalupová
Grafický kabinet III (Petr Vaněček): Jana Hradílková
Grafický kabinet IV (Markéta Bábková): Anežka Chalupová
Grafický kabinet V (Nosch): Zdenek Primus 

Zahajovací projekt v grafickém kabinetu (I) byl od ledna až do konce května 2020 věnován ukázkám knižní tvorby Toyen včetně ilustrací, knižních obálek i umělecky koncipovaných projektů, které se vyznačují experimentálním přístupem. Historička umění Barbora Bartůňková představila zásadní principy autorčiny tvorby a naznačila rozsah její činnosti v knižní oblasti. Druhou osobností, jejíž tvorbu mohli návštěvníci v grafickém kabinetu zhlédnout od června do konce září 2020, byla grafička a ilustrátorka Inge Kosková ve výběru kurátorky Anežky Chalupové. Třetím „kabinetním“ umělcem byl od října 2020 do října 2021 Petr Vaněček, výběr z kreseb přibližující osobnost autora připravila Jana Hradílková. Během listopadu 2021 byl otevřen nový grafický kabinet, který představoval v grafikách Markéty Bábkové studii prostoru, vnímání a vidění. Od dubna do června 2022 jsou v grafickém kabinetu ke zhlédnutí kresby německého umělce Nosche, představené práce pocházejí ze sbírky historika umění Zdenka Primuse.  

Zastoupení umělci: Jiří Balcar, Jiří Bašta, Václav Boštík, Vladimír Boudník, Zdenka Burghauserová, Václav Cigler, Josef Čapek, Jiří Černický, Hugo Demartini, Alén Diviš, Bedřich Feuerstein, Emil Filla, Stano Filko, Milan Grygar, Jan Hendrych, Milan Houser, Věra Janoušková, Jiří John, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal, Jan Křížek, Alena Kučerová, František Kyncl, Karel Malich, František Matoušek, Mikuláš Medek, Jan Merta, Karel Nepraš, Eduard Ovčáček, František Pacík, Theodor Pištěk, Zorka Ságlová, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík, Adriena Šimotová, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Vaca, Květa Válová, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a další…