En

7+1: Byt sběratele

Od ledna 2020 najdete v prvním patře sbírkovou expozici s grafickým kabinetem. V architektuře sedmipokojového bytu se představí na 100 děl ze soukromé sbírky, bytem provádí osobně hostitel či hostitelka. 

Návštěvy se přijímají na základě předchozí rezervace vždy v pátek ve třech časech. Počet členů každé návštěvy je max. 10 hostů. Rezervovat lze skupinově i jednotlivě.  

Koncept: Emma Hanzlíková
Grafický kabinet I (Toyen): Barbora Bartůňková
Instalace: Dominik Lang a Viktor Dedek
Prohlídky: Anežka Chalupová

Zahajovací projekt v grafickém kabinetu (I) je od ledna až do konce května 2020 věnován ukázkám knižní tvorby Toyen včetně ilustrací, knižních obálek i umělecky koncipovaných projektů, které se vyznačují experimentálním přístupem. Kurátorský výběr historičky umění Barbory Bartůňkové umožní představit zásadní principy autorčiny tvorby a naznačí rozsah její činnosti v knižní oblasti. Druhou osobností, jejíž tvorbu najdou návštěvníci v grafickém kabinetu od června do konce září je grafička a ilustrátorka Inge Kosková ve výběru kurátorky Anežky Chalupové. Třetím letošním „kabinetním“ umělcem bude od září 2020 do února 2021 Petr Vaněček, výběr z kreseb připravila Jana Hradílková.

Zastoupení umělci: Jiří Balcar, Jiří Bašta, Václav Boštík, Vladimír Boudník, Zdenka Burghauserová, Václav Cigler, Josef Čapek, Jiří Černický, Hugo Demartini, Alén Diviš, Bedřich Feuerstein, Emil Filla, Stano Filko, Milan Grygar, Jan Hendrych Milan Houser, Věra Janoušková, Jiří John, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal, Jan Křížek, Alena Kučerová, František Kyncl, Karel Malich, František Matoušek, Mikuláš Medek, Jan Merta, Karel Nepraš, Eduard Ovčáček, František Pacík, Zorka Ságlová, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík, Adriena Šimotová, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Vaca, Květa Válová, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a další…