En

Josef Čapek

Josef Čapek
Pracoval jsem mnoho
Soupis výtvarného díla Josefa Čapka

Nakladatelství 8smička v rámci své vedlejší nakladatelské činnosti, krom oceňované edice katalogů k výstavám, zastřešuje také čtyřletý publikační projekt. Pracoval jsem mnoho je edičním počinem, jehož cílem je ve čtyřech knihách zmapovat kompletní odkaz výtvarného díla Josefa Čapka. V rozmezí let 2019–22 vychází ve sběratelské edici œuvre-katalog, tzn. celkový soupis originálních výtvarných prací Josefa Čapka, které se zachovaly v pozůstalosti a veřejných i privátních sbírkách. První kniha je věnovaná volné kresbě (3 546 položek), druhá kniha obsáhne tvorbu užitou, ilustrace, karikatury a scénografické návrhy (necelých 2 000 položek), třetí se zaměřuje na malbu (cca 700 položek). Čtvrtý svazek bude věnován grafice. V každém svazku je obsažen katalog s barevnými náhledy jednotlivých prací, doprovázený autorskými texty a obrazovým pásmem s celostránkovými reprodukcemi vybraných děl. Josef Čapek (1887–1945) nesporně patří ke klíčovým osobnostem českého moderního umění, jeho dílo nebylo až do konce dvacátého století systematicky evidováno.

Díl první: Kresba
Autor: Pavla Pečinková (2019)
Listovat knihou můžete ZDE.
Koupit knihu

Díl druhý: Užitá kresba
Autoři: Pavla Pečinková a Vojtěch Poláček (2020)

Díl třetí: Malba
Autor: Pavla Pečinková (2021)

Díl čtvrtý: Grafika
Autor: Pavla Pečinková(2022)

Grafický design a sazba:
Studio Toman Design

První díl soupisu věnovaný kresbě získal třetí místo v soutěži
Nejkrásnější kniha ČR 2019:

„Jedná se o první díl v budoucnu čtyřsvazkového soupisu výtvarného díla Josefa Čapka s názvem Pracoval jsem mnoho. Pokaždé, když vyjde publikace podobného typu, musí přející odborné i laické veřejnosti přejít mráz po těle, uvědomí-li si, jaké množství obrazového a textového materiálu, ale i spoustu odkazů, popisek a poznámek pod čarou muselo být zpracováno a zorganizováno do jednoho celku a kolik rozhodnutí musel grafik udělat pro to, aby kniha měla rytmus, kultivovanost, dobře uspořádanou vnitřní strukturu, byla čitelná a hlavně, aby dobře vypadala… Tento dvousvazkový katalog raisonné všechny výše zmíněné parametry s přehledem a jistotou splňuje a bezpochyby si zaslouží být oceněn.”
Karel Štědrý, člen výtvarné komise NKČR 2019

Knihu lze zakoupit on-line prostřednictvím sítě khihkupectví Luxor nebo vám ji rádi zašleme poštou přímo z Humpolce.
Objednávky: klara.syberova@8smicka.com.