En

Josef Čapek

Josef Čapek
Pracoval jsem mnoho
Soupis výtvarného díla Josefa Čapka

Nakladatelství 8smička kromě oceňovaných katalogů k výstavám zastřešuje také tento mimořádný publikační projekt. Čtyři roky, čtyři knihy. Jedinečný ediční počin, který poprvé zmapuje kompletní odkaz výtvarného díla Josefa Čapka.

Díl první: Kresba
Autor: Pavla Pečinková (2019)
Koupit knihu


Díl druhý: Užitá kresba
Autor: Pavla Pečinková (2020)
Koupit knihu

Díl třetí: Malba
Autor: Pavla Pečinková (2022)

Díl čtvrtý: Grafika
Autor: Pavla Pečinková(2023)

Grafický design a sazba:
Studio Toman Design

V rozmezí let 2019–22 vychází ve sběratelské edici œuvre-katalog, tzn. celkový soupis originálních výtvarných prací Josefa Čapka, které se zachovaly v pozůstalosti a veřejných i privátních sbírkách. První kniha je věnovaná volné kresbě (3 546 položek), druhá kniha obsáhne tvorbu užitou, ilustrace, karikatury a scénografické návrhy (necelých 2 000 položek), třetí se zaměřuje na malbu (cca 700 položek). Čtvrtý svazek bude věnován grafice. V každém svazku je obsažen katalog s barevnými náhledy jednotlivých prací, doprovázený autorskými texty a obrazovým pásmem s celostránkovými reprodukcemi vybraných děl. Josef Čapek (1887–1945) nesporně patří ke klíčovým osobnostem českého moderního umění, jeho dílo nebylo až do konce dvacátého století systematicky evidováno.

První díl soupisu věnovaný kresbě získal třetí místo v soutěži
Nejkrásnější kniha ČR 2019:

„Jedná se o první díl v budoucnu čtyřsvazkového soupisu výtvarného díla Josefa Čapka s názvem Pracoval jsem mnoho. Pokaždé, když vyjde publikace podobného typu, musí přející odborné i laické veřejnosti přejít mráz po těle, uvědomí-li si, jaké množství obrazového a textového materiálu, ale i spoustu odkazů, popisek a poznámek pod čarou muselo být zpracováno a zorganizováno do jednoho celku a kolik rozhodnutí musel grafik udělat pro to, aby kniha měla rytmus, kultivovanost, dobře uspořádanou vnitřní strukturu, byla čitelná a hlavně, aby dobře vypadala… Tento dvousvazkový katalog raisonné všechny výše zmíněné parametry s přehledem a jistotou splňuje a bezpochyby si zaslouží být oceněn.”
Karel Štědrý, člen výtvarné komise NKČR 2019

Knihu lze zakoupit on-line prostřednictvím sítě knihkupectví Luxor nebo vám ji rádi zašleme poštou přímo z Humpolce.
Objednávky: klara.syberova@8smicka.com.