En

8smička light

SÁRA SKOCZKOVÁ: Uvnitř, uvnitř

2022

Text Anežka Chalupová na základě myšlenek Sáry Skoczkové

8smička Light se v těchto dnech stává místem cesty k vnitřní esenci člověka. Sochařka Sára Skoczková, absolventka Akademie výtvarných umění (Ateliér sochařství 2), vytvořila scénu tichého místa v nás samých.

Vrstvený prostor bývalé trafiky v Humpolci představuje pomyslné slupky našeho vědomí. Vnější okolí nás každý den zanáší novými podněty, stopami, které s námi zůstanou – někdy krátce, pokud naše mysl a tělo rozhodne, že danou informaci nepotřebuje; – jindy se v nás uchovají na delší čas, a to z mnoha důvodů, může jim být radostný okamžik, prostý úsměv kolemjdoucích, smutná zpráva nebo strach, který kolem nás proudí. Po každé procházce si v sobě neseme objekty, které venku míjíme a pocity, které v nás vznikají. Maličkosti, jež si vědomě či nevědomě v sobě schováváme. Po určitém čase je slupek daleko více, než bychom mohli unést, a tak hledáme bezpečné místo, kde bychom se mohli vnořit do mozkové mlhoviny a všechny podněty a myšlenky si v sobě roztřídit a procítit. Nastoupíme cestu k vlastním kořenům.

Proces hledání vnitřního tichého místa je rozdílný. Někdy stačí zavřít oči, zhluboka dýchat a do niterné skrýše se dostaneme rychle. Nalezneme místo, kde můžeme být sami sebou. Jindy je cesta klikatější a pro náš únik z okolního dění je zapotřebí síleného soustředění.

Tuto cestu ponoru do hlubin vlastního světa představuje instalace Sáry Skoczkové. Zachycuje postavu člověka se zavřenýma očima, která v sobě nachází klid. Postupně odstraňuje a vyhodnocuje jednotlivé nánosy informací a konfrontuje sama sebe s esenciálními myšlenkami tvořící její charakter. Pomyslná skrýš v rohu místnosti vyzařuje světlo a je metaforou cesty do našich myšlenek. Záhadným objektem vyvolávající klid i strach zároveň. Kokony připomínají lidské obsahy s křehkou kostrou a prostupujícím světlem. Jejich tenký plášť odkazuje na možná rozhraní v naší mysli – místa jistoty a nejistoty, zatímco teplá záře vzbuzuje bezpečí, které pro nás může naše tělo znamenat, pokud se o něj dostatečně mentálně staráme. Sádrové kořeny spojující scénu instalace s oknem galerie jsou propojením s vnějším světem a také pozvánkou, abychom se v rychle plynoucím čase okolí zastavili a snažili se vědomě vyhodnotit podněty na nás působící. A k tomu nám možná pomohou meditativně opakující slova uvnitř, uvnitř.