En

8SMIČKA LIGHT

Výstavy v 8SMIČCE LIGHT se dotýkají jednotlivých složek veřejného prostoru. Pro rok 2023 je hlavním tématem pozorování venkovního prostoru kolem nás. 

Malíř Petr Gruber se pro své scenérie často vrací do vysočinských lesů, které jsou mu blízké. Vyhledává místa vyvolávající jeho osobní vzpomínky, která na plátně znázorňuje bez zbytečných detailů. Jeho plátna jsou zastaveními v čase a v prostoru, záznamy míst, kterých si většina lidí nevšimne. 

V 8SMIČCE LIGHT vystavuje dílo Hotel v lese vytvořené v roce 2017. Tehdy se věnoval sérii obrazů znázorňující socialistická rekreační střediska ve vysočinských lesích opuštěná po turistické sezóně. Stavby obklopené stromy neodolávají jenom měnícím se přírodním podmínkám, ale také času. Majestátně a zároveň zranitelně vyčkávají na okolnosti, které změní jejich podobu.  

Petr Gruber (* 1989 v Havlíčkově Brodě)  

Malíř Petr Gruber absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (prof. Zdeněk Beran a prof. Jiří Sopko) v roce 2014. V rámci studia na AVU prošel stáží v ateliéru Grafika II prof. Vladimíra Kokolii (2012). V roce 2013 studijně pobýval na AdBK München v malířské ateliéru prof. Günthera Förga. Zúčastnil se několika sympozií (například 2010 a 2014: Na hranici/ Grenznah (Bavorský les)) a rezidenčních pobytů (2018: Schwandorf (Oberpfälzer Künstlerhaus); 2021: Kremže (Kunstmeile Krems)). Vystavoval na skupinových i samostatných výstavách například v Galerii Off Format, Brno; Fiducia, Ostrava; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; 35 m2, Praha; Galerie Vyšehrad, Praha; The Chemistry Gallery, Praha.