En

8SMIČKA LIGHT

Výstavy v 8SMIČCE LIGHT se dotýkají jednotlivých složek veřejného prostoru. Pro rok 2023 je hlavním tématem pozorování venkovního prostoru kolem nás. 

Tereza Bonaventurová 

Není všechno hliník, co se třpytí, 2023  

Věta Není všechno hliník, co se třpytí se objevuje v článcích o sběru kovu, ale  
v kontextu města Humpolce nabývá další význam. Nejznámější humpolecký usedlík se vybaví asi většině lidí, když uslyší slovo Humpolec. Ale toto město není jen Hliník nebo odbočka na dálnici. Žádné místo navíc nelze definovat pouze skrze jednu konkrétní pamětihodnost. 

Posílání pohledů je posíláním vzpomínek. V dnešním světě, kdy téměř všichni dennodenně používají technologie a mohou jednoduše a rychle pozdravit kohokoli na druhém konci světa, mají pohledy nostalgický nádech. Jejich putování může trvat i několik měsíců, ale překvapení, které se objeví ve schránce po jejich dlouhé cestě, je snad vždy radostné. Posílání pohledů je možná zdlouhavým procesem, přitom daleko přesněji vypovídá o vzájemných vztazích. Pokud posíláme vzpomínku z měst, téměř vždy si můžeme vybrat z velkého množství omezených námětů – jsou to ty nejznámější pamětihodnosti daných míst, signifikantní stavby, které jsou jasnou nápovědou, odkud pozdravy posíláme. Je čím dál obtížnější najít pohled, který by mezi ostatními vynikal a vystihnul atmosféru města mimo hlavní turistické atrakce. 

Fotografka Tereza Bonaventurová v Humpolci a pro Humpolec vytvořila sérii alternativních pohlednic. Sama byla v Humpolci za svůj život zatím dvakrát. Při vytváření projektu tak vycházela se své zkušenosti coby návštěvnice. Procházela se po městě a začala si všímat míst a zákoutí, která ji připadala zajímavá a která chtěla uchovat v paměti. Jsou to mnohdy místa, která obyvatelé Humpolce míjejí i několikrát za den a nejspíš je plně už ani nevnímají. Pro autorku ale tato místa představují souřadnice výrazu města. Nejsou to snímky z klasických pohlednic. Bonaventurová zachytila fragmenty, které pro místní obyvatelé nemusejí být reprezentativními snímky jejich města, ale možná to je přiměje se na své okolí podívat jiným pohledem. Výsledná instalace je tak mozaikou jednotlivých autorčiných zastavení zachycují město Humpolec komplexněji. Mozaika není úplná, sama autorka vybízí nejen místní obyvatelé Humpolce, ale také návštěvníky, aby ji dokončili a posílali své fotografie míst, která podle nich město Humpolec vystihují. Tyto snímky budou následně dodány do celé série alternativních pohlednic.  

Své fotografie do projektu Není všechno hliník, co se třpytí můžete posílat na emailovou adresu: anezka.chalupova@8smicka.com 

Tereza Bonaventurová (*1992) absolvovala v roce 2018 ateliér Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Během studií se účastnila zahraničních stáží na univerzitách v Istanbulu a ve Valencii, což její tvorbu podstatně formovalo. Ve své fotografické tvorbě se zabývá především reflexí veřejného prostoru českých i zahraničních měst, jejich vizualitou a urbanistickou stránkou. Vydala několik autorských publikací, např. Luxus prázdnoty, kde se věnuje vizuálnímu smogu českých měst. Často také alternativně zobrazuje zprofanované turistické destinace a zamýšlí se nad prezentací jakési nadreality turisticky vyhledávaných míst.