En

O nás

Foto: Eva Bystrianská

Humpolecká 8smička se snaží stírat rozdíly mezi centrem a periferií. Industriální areál na půli cesty mezi Prahou a Brnem prošel proměnou na kulturní prostor, ve kterém je počínaje od dubna 2018 návštěvníkům zprostředkován kontakt s moderním a současným uměním. Zóna pro umění 8smička je impulzem pro vznik lokální humpolecké komunity, která je přístupná návštěvníkům ze širokého okolí. V Humpolci, rodném městě výtvarníků Zorky a Jana Ságlových, spisovatele Jana Zábrany či básníka Ivana Magora Jirouse, se otevírá platforma pro diskuzi o výtvarném umění, architektuře, designu a také o komunitě a veřejném prostoru. Pravidelné výstavní cykly jsou prokládány přednáškami, tématickými večery, komentovanými prohlídkami, programy pro školy, rodinnými dílnami aj. Jednou týdně se můžete ve skupině o počtu 8 objednat na prohlídku sbírkové expozice 7+1. Nadační fond 8smička dále poskytuje zápůjčky ze sbírky, spolupracuje na výstavních projektech a akcích v rámci celé ČR i v zahraničí a příležitostně se věnuje také nakladatelské činnosti.

Foto: Eva Bystrianská

Zóna 8smička se nachází v komplexu bývalého soukenického areálu specializovaného od konce 19. století na výrobu hrubých suken či pevných loden. Továrna na vlněné látky Karla Trnky se roku 1948, stejně jako další humpolecké textilky, stala součástí národního podniku Sukno. V ten moment přestaly být závody sjednoceného textilního podniku spojovány se jmény nejznámějších humpoleckých továrníků a začaly být označovány pořadovými čísly 01 až 18. Zde přišla současná budova k označení číslem 08. Továrna fungovala jako přádelna vlnařských závodů až do roku 1989. Zchátralý objekt byl zrevitalizován v roce 1995 jako sídlo společnosti Hranipex (generální partner 8smičky), další oživení továrny přišlo v roce 2010 a dnešní podobu získala budova během rekonstrukce v letech 2016-18.

Foto: Eva Bystrianská

V přízemí se nachází galerie, kavárna, multifunkční sál s autorskou stavebnicí Špulka a knihkupectví zaměřené na knihy o umění, krásné české i zahraniční knihy pro děti, odbornou literaturu z oborů umění, architektura a design a originální dárkové předměty. Ve výstavních prostorech v 1. patře se nachází sbírková expozice 7+1: Byt sběratele, která je přístupná po předchozí rezervaci a vždy s výkladem. První patro zahrnuje také multifunkční prostor a v zázemí společenskou místnost a kanceláře pro tým.

8smička, zóna pro umění, zahájila provoz 18. dubna 2018. Projekt konverze bývalé textilky na kulturní centrum iniciovali Bára & Zdeněk Rýznerovi ve spolupráci s širším okruhem humpoleckých obyvatel, podnikatelů, odborníků i přátel, a pro tento účel založili stejnojmenný nadační fond. Generálním partnerem 8smičky je společnost Hranipex, a.s.
Rekonstrukce objektu bývalé textilní továrny se ujali OK PLAN ARCHITECTS – Luděk Rýzner a František Čekal. 8smička, to jste hlavně vy všichni, kteří do Humpolce přijedete! Umění se odstěhovalo do Humpolce! #umenivhumpolci #vstupne8korun

Foto: Eva Bystrianská

Kurátoři
2018: Emma Hanzlíková, Markéta Vinglerová 
2019: Emma Hanzlíková, Miloš Doležal, Dušan Brozman, Barbora Bartůňková, Dan Merta
2020: Anežka Chalupová, Kamila Huptychová, Adam Tureček, Lenka Dolanová, Marianna Placáková, Ondřej Horák