En

Reynkův Petrkov

So 28.09.2019
13.00

Výlet lokálkou do Petrkova s grafickým workshopem pro dospělé, rodinnou dílnou pro děti a prohlídkou zámečku, kde žil významný překladatel, básník, grafik a jeden z vysočinských solitérů Bohuslav Reynek.

28.9. si připomeneme výročí úmrtí tohoto velkého umělce a společně s jeho vnučkou Veronikou se projdeme poetickým zámečkem, se kterým Reynek spojil svůj život. Součástí programu bude také grafický workshop s Markem Fexou a Janem Peknikem Kozákem pro dospělé, kdy si každý bude moci zkusit tisk na Reynkově starém stroji. Ten bude probíhat od 14.00 do 16.00 v 1. patře. Pro děti je připravena sobotní rodinná dílna s lektorkou Hanou Károvou.

Po celý den se těšte na meltu, Reynkův oblíbený nápoj. Atmosféru modrého pokoje umocní živý klavírní doprovod.

Život Bohuslava Reynka (1892–1971) byl těsně spjat s vesničkou Petrkov a jeho statkem – zámečkem, jak ho sám popsal v jednom dopise své budoucí ženě, francouzské básnířce z Grenoblu Suzanne Renaud, která si po přestěhování na studenou Vysočinu oblíbila nejvíce přilehlou zahradu. Dodnes tak trochu ztracený a zapomenutý Petrkov přitahuje svým geniem loci, koneckonců byl svědkem života a domovem umělce/samotáře, který dokázal vepsat svůj život do veršů a vyškrábat do destiček.

Sraz je ve 13:00 na vlakovém nádraží v Humpolci, odkud odjíždíme vlakem ve 13.07. S těmi, co se dopraví po vlastní ose, se sejdeme před zámečkem ve 14:00. Na místo je možné dopravit se také vozem či vlakem i v protisměru z Havlíčkova Brodu. Zpátky se vypravíme vlakem v 16:24.

Vstup je zdarma, stačí Vám jízdenka na vlak nebo jiný dopravní prostředek.

Prohlídku zámečkem a vstup na grafický workshop je třeba si zarezervovat na info@8smicka.com.