En

Roman Štětina

01.06. – 31.05.24

Roman Štětina

01.06. – 31.05.24

Práce audiovizuálního umělce Romana Štětiny odrážejí především jeho zájem o zvuk a způsoby, jakými vznikají vysílací média včetně rozhlasu, filmu a televize. V galerii Roleta je zvuk přítomen v textové podobě, v opisu pohyblivého obrazu, a je tak představen jeho imaginativní rozměr. Na každých garážových dveřích je popsáno znění jejich otevírání a zavírání ve čtyřech ročních obdobích. Čtyři texty jsou složené ze strohých anglických slov spojených podtržítky a pomlčkami, jejichž forma odkazuje na pojmenovávání souborů ve zvukových bankách. Při pozorném čtení si náš mozek vybaví zvukové vzpomínky, jako bychom byli právě přítomni pohybu vrat v jednotlivých fázích roku. Autor upozorňuje na drobné zvuky, kterých si v běžném životě ani nevšimneme, ale které podávají jasné informace o čase, místě a dění kolem nás. Jsou to zvuky, které si náš mozek nevědomě uchovává a jejich záznam v nás dokáže při koncentrovaném soustředění vyvolat.