En

Matěj Frank

01.07. – 30.09.22

Matěj Frank

01.07. – 30.09.22

Vizuální umělec Matěj Frank se ve své práci zabývá zaznamenáváním času a prostoru prostřednictvím těla, zvuku a procesuální kresby. Video instalace v 8SMIČCE LIGHT reaguje na sociální distanci, kterou jsme všichni zakusili v době restrikcí během pandemie koronaviru. Instalace odhaluje vztah mezi pomíjivostí a stálostí těla jako hmoty a těla jako substance, ke které se vztahujeme. 

Výstavy v 8SMIČCE LIGHT se dotýkají jednotlivých složek veřejného prostoru. Pro rok 2022 byla hlavním tématem tělesnost – uvědomění si vlastního těla a jeho hmoty v interakci s bezprostředním okolím ve veřejném prostoru.

8SMIČKA LIGHT je výstavní prostor ve výloze bývalé trafiky nedaleko 8smičky (Kamarytova 1329). Umění je zde procházejícím přístupné non stop.