En

Jan Peknik Kozák

18.04. – 30.06.19

Jan Peknik Kozák

Roleta #1

18.04. – 30.06.19

Autorem prvního návrhu je Jan Peknik Kozák (nar. 1982), absolvent oboru Fine Art na londýnské Central Saint Martins. Peknik Kozák k návrhu nepřistupoval pouze povrchně a plošně, ale naopak se snažil vytvořit transparentní předěl mezi viditelným a neviditelným. Skryté tmavé prostory garáží autorovi evokovaly jeskyni. Platónská alegorie rozdělující svět na sféru reality a iluze je zřejmá. Vrata od garáží jsou chápány jako předěl, který odděluje skutečný svět od světa umění, stejně jako rám obrazu vymezuje imaginární svět reprezentovaný uměleckým dílem od okolní reality. Zároveň v kontextu dnešní společnosti, kterou ovládá vizuálno víc než kdy jindy, je důležité učit se dívat a dešifrovat obrazy kolem nás. Různé brýle či filtrování zraku skrz optiku jsou metaforou způsobů pohlížení na svět a čtení umění. Chápání roletového díla je tak dvoufázové. Divák se musí rozhodnout, zda je sám sledován anebo je naopak v pozici voyera, který skrz optické aparáty nahlíží do temných útrob. 

Roleta je exteriérový výstavní prostor na 8smičkových garážích. Každoročně je zde představeno nové výtvarné zpracování.