En

Dávid Čerťanský

01.12. – 31.03.24

Dávid Čerťanský

Distance

01.12. – 31.03.24

Díla Dávida Čerťanského, absolventa pražské AVU, jsou kombinací vzpomínek a domyšlených scénářů. Jsou to obrazy v obraze, každé políčko vložené na plátno posouvá příběh dál. Díla reflektují zvědavé pozorování reality i hloubku osobního nitra. Hlavními náměty jeho maleb nebo kreseb jsou výjevy z každodenního života, putování městem a přírodou, ale i snovými krajinami. Svou instalací v 8SMIČCE LIGHT autor poukazuje na vnímání našeho nejbližšího okolí s vědomím, že jsme součástí většího celku.