En

Souborné dílo Josefa Čapka

Nadační fond 8smička vydá 1.9. první ze čtyř dílů projektu Pracoval jsem mnoho, oeuvre-katalogu, celkového soupisu všech originálních výtvarných prací Josefa Čapka.

Josef Čapek nesporně patří ke klíčovým osobnostem českého moderního umění, jeho dílo však nebylo až do konce dvacátého století systematicky evidováno. Teprve od roku 2008 začalo v nakladatelství Triáda vycházet první souborné kritické vydání Čapkovy tvorby literární, jeho výtvarný odkaz však soustavně zmapován nebyl. Odborně zpracované jsou zatím jen Čapkovy grafiky a knižní obálky. 

Cílem projektu Pracoval jsem mnoho je vydání celkového soupisu originálních výtvarných prací Josefa Čapka, které se zachovaly v pozůstalosti a veřejných sbírkách. Soupis je rozvržen do čtyř svazků, které budou postupně vycházet v letech 2019-2021. První je věnován volné kresbě (zhruba 3 500 položek), druhý obsáhne tvorbu užitou, ilustrace, karikatury a scénografické návrhy (necelé 2 000 položek), třetí se zaměřuje na malbu (asi 700 položek) a čtvrtá zmapuje grafické práce. V každém svazku je katalog s barevnými náhledy jednotlivých prací doprovázen obrazovým pásmem s celostránkovými reprodukcemi vybraných děl a monografickou esejí.

Autorka projektu PhDr. Pavla Pečinková, CSc., se zabývá Čapkovou tvorbou soustavně od osmdesátých let. Publikovala řadu článků na toto téma, je autorkou monografie Josef Čapek, vydané 1995 v nakl. Svoboda, editorkou vzpomínkového sborníku Malíř básník a výboru z Čapkových výtvarných kritik Méně výstav a více umění. Připravila řadu Čapkových výstav, včetně velké retrospektivy v Jízdárně Pražského hradu v roce 2009 a ve Východočeské galerii v Pardubicích v roce 2010. Na vydání knih se odborně podílí Mgr. Simona Vladíková, komisařka Čapkovy retrospektivy v Jízdárně Pražského hradu. Na svazku věnovaném užité tvorbě, konkrétně na části věnované scénografii, se bude autorsky podílet Mgr. Vojtěch Poláček, odborník Divadelního oddělení z Národního muzea.

Vydání čapkovské výtvarné tetralogie završí / doprovodí výstava, která poukáže na přínos Josefa Čapka moderní české kultuře reprezentativními ukázkami ze všech oblastí jeho mnohostranné tvorby.

Soupis výtvarného díla (oeuvre-katalog) Josefa Čapka:

I. Pracoval jsem mnoho I. Kresba (2019)
II. Pracoval jsem mnoho II. Užitá kresba
(Ilustrace, karikatura, scénografie, 2020)
III. Pracoval jsem mnoho III. Malba (2021)
IV. Pracoval jsem mnoho IV. Grafika (2022)

O křtu – uvedení knihy více zde.