En

Sobotní rodinná dílna #199

So 11.02.2023
14.00-17.00

REPETICE V ABSTRAKCI

Zase je tady sobota, a to znamená jediné – rodinnou výtvarnou dílnu v 8smičce! Od dvou do pěti pro rodiče i pro děti kreativní tvoření – vždy na jiné téma a s jiným lektorem, tentokrát s Hanou G. Sommerovou.

V sobotní dílně si vytvoříme abstraktní obraz pomocí obkreslovaní šablon. Z papíru vystříháme elementární tvary, které přiložíme a obkreslíme na papír. Opakovaným posunem tvarů, nahuštěním linek nebo naopak vynecháním volného místa, můžeme vyjádřit rytmus svých myšlenek a pocitů. 

Délka rodinné dílny: od 14 do 17 hodin. Cena: 1 dítě / 88,- Kč, 2 děti / 128,- Kč, 3 děti / 168,- Kč, 4 děti / 208, 5 dětí / 248,- Kč.