En

Sirény #1 #vizuální styl I

St 06.03.2019
16.00

JAKÝ MÁ HUMPOLEC STYL? / PROCHÁZKA MĚSTEM

Se začátkem března opět pravidelně startují Sirény – program, ve kterém společně poznáváme Humpolec, jeho veřejný prostor a umění v něm.

Start / 16.00 8smička – zóna pro umění, Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
Cíl/ ulicemi Humpolce za autentickým stylem

Co s sebou: chytrý telefon nebo digitální foťák

Typografie a grafický design se výrazným způsobem podílí na estetice veřejného prostoru. Billboardy a reklamní cedule, vývěsní štíty a výlohy, ukazatele a směrovky, nástěnky, plakáty nebo nápisy na fasádách. Většinou pouze velmi malá část z těchto rozličných vizuálních prvků vzniká s ohledem na místo, kde se s nimi denně setkáváme. Mnohé jsou určeny pro celorepublikové či dokonce celosvětové použití, jiné jsou sice “originální”, ale jejich design zřetelně pokulhává.

Během 3hodinového workshopu shromáždíme co nejpestřejší sbírku grafických motivů z humpoleckých ulic a veřejných interiérů. Kolekci fotografií poté společně roztřídíme, oddělíme globální design od toho lokálního, a pokusíme se zhodnotit, které prvky si zasluhují větší pozornost a proč. Získáme tak sadu obrázků s dobrými příklady autentické grafiky, více či méně snímků, na nichž najdeme ten pravý humpolecký styl.

Workshop povede Lukáš Pilka společně s Alžbětou Brůhovou. Lukáš Pilka (*1986) studoval Mediální studia na FSV UK, Dějiny umění na FF UK a Dějiny a teorii umění na UMPRUM. V současné době působí jako kritik, publicista a artdirector. Zabývá se grafickým designem, současnými technologiemi a přesahy obojího do světa volného umění.

Sirény = program o vnímání veřejného prostoru a umění ve městě, který pořádá zóna pro umění 8smička 1x měsíčně.