En

Není nám to FUK

Šířit umění a kulturu je bohulibá činnost, proto neskutečně fandíme všem príma aktivitám. Máme radost, že jsme součástí FUKu neboli Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání i MAPY uMĚNÍM. Kreativních projektů není nikdy dost!