En

Jiné taje opic a 8smička nakladatelka

Opice tady i támhle. Opice všude, kam se podíváte. To je kniha umělce Petra Nikla Jiné taje opic, kterou vydal Nadační fond 8smička spolu v koedici s nakladatelstvím Meander. Jde o druhý díl Zlatou stuhou ověnčených a na prestižní cenu Czech Grand Design nominovaných Jino tajů opic.

Petr Nikl stihl za poslední roky vydat již dvě nádherné knihy plné opic. Opice jsou totiž akrobatky a dokážou svými posezy, polehy i ocasy vykouzlit všechna písmena abecedy.

Petr Nikl se doznává k neschopnosti opustit zkoumaný opičí svět takto: „Po vytvoření knihy Jino taje opic jsem cítil nakažlivou touhu neustat v jejich typologickém studiu, neboť jsem v nich spatřoval stále velký potenciál a lítost nad těmi druhy, které se do prvních Jinotajů nedostaly. Moje fascinace z velmi rozdílných a méně známých typů mě nutila ke kompletaci druhů. Pokusil jsem se tedy představit celou škálu primátů a poloopic, jakýsi vzorník řečí tváří a těl, znovu doplněný o krátké, formou podobné básně, jaké jsou použity v knize Jinotaje opic.“ Petr Nikl

Jino i jiné taje opic si můžete prohlédnout (i koupit) v 8smičkovém Bookshopu.