En

Dvě jsou víc než jedna…nová ředitelka 8smičky…

Humpolecká zóna pro umění 8smička a stejnojmenný nadační fond má od listopadu novou výkonnou ředitelku. Zakladatelku nadace Marcelu Strakovou, která stála v čele 8smičky od března 2017 do konce řijna 2020, vedla celou přípravnou fázi projektu (2017–2018) a spoluvymýšlela koncepci, nahradí oborová kolegyně Martina Hončíková.

V pojetí 8smičky pod vedením Marcely Strakové (2017–2020) se projevoval nejen zájem o návštěvníka, ale také ambice vytvořit nového silného hráče mezi kulturními institucemi na poli výtvarného umění, a to s přesahem do veřejného prostoru. Výstavní, vzdělávací a publikační činnosti 8smičky přibližovaly skrze klasické i neotřelé koncepty české moderní a současné umění. Inspiraci hledala Straková především v podobných, mezinárodně již etablovaných institucích. A 8smička se stala již od samotného otevření (duben 2018) oblíbeným místem návštěv pro širokou veřejnost z řad místních i přespolních, ale také místem pracovních setkání odborníků. Každý si dnes v nabídce 8smičkové kulturní zóny najde své. Navíc se od ledna 2020 zásadně rozšířila nabídka, a to o koncept návštěvy soukromé sbírky, tzv. byt sběratele. I zde spočívá, stejně jako u ostatních formátů, zážitek nejen v samotném zhlédnutí děl, ale v dialogu mezi průvodcem a návštěvníkem, uměním a námi. 

Čím je 8smička specifická? Výstavy v 8smičce jsou připravovány vždy přímo na míru pro zdejší prostor, který byl na galerii ve zdejší textilní továrně speciálně přebudován. Pravidelně vítá v průměru 1 000 návštěvníků výstav měsíčně, a to již od samotného otevření. Vstupné na výstavu činí symbolických 8 Kč. Kromě pestré nabídky pro návštěvníky nabízí 8smička i nové badatelské příležitosti a výzvy pro kurátory, umělce i teoretiky. 

Cílem prvních tří let bylo projekt 8smičky nejen do posledního detailu společně s kolegy vymyslet a založit, ale také tuto novou instituci na scéně etablovat, získat si důvěru návštěvníků i odborníků. Postupně najít a potvrdit si formát, který dokáže zprostředkovat umění co nejširší skupině obyvatel a také dát příležitost odborníkům. Myslím, že se nám povedlo najít si místo v srdci místních i přespolních. První fáze projektu a má mise jsou tak úspěšně za námi,“ doplňuje Marcela Straková, první ředitelka a spoluzakladatelka projektu humpolecké 8smičky, která se současně ještě podílí také na výstavním plánu pro příští rok.

8smička je místem, kam se každý rád vrací, v tom vidím silný potenciál pro další rozvoj. Díky 8smičce se Humpolec zapsal nejen na kulturní mapu republiky, ale stal se i místem pro milovníky výletů i dobrého jídla. Pro město je velký dar mít instituci, kterou si založili místní s cílem rozvíjet místo, kde žijí, a já bych jim chtěla v tom být v dalších letech nápomocná,“ uvádí Martina Hončíková. 

………

Marcela Straková, kulturní manažerka, fundraiserka a kurátorka, vystudovala anglistiku-amerikanistiku a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala studijní i pracovní stáž ve Švédsku, poté působila na Ministerstvu kultury, na Nové scéně Národního divadla, vedla České centrum ve Stockholmu a festival scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale 2015. Před tím, než nastoupila do 8smičky, působila v manažerském týmu Národní galerie Praha. V letech 2008–2018 se jako producentka a kurátorka podílela na různých výstavních projektech v Praze i v zahraničí. Mimo to konzultuje kulturní a umělecké participační projekty, které se snaží uvést v život v místech, která ji osloví. Je členkou kulturního výboru MHMP a Kulturní komise Prahy 7. 

Martina Hončíková, kulturní manažerka, vystudovala japonologii na FF UK. Působila jako hlavní manažerka Designbloku, byla tiskovou mluvčí české účasti na EXPO 2005 v Aiči (2005) a pro EXPO v Šanghaji (2010) připravila a zrealizovala umělecké doprovodné programy. Působila také ve výstavním oddělení Centra současného umění DOX a v programovém oddělení Českých center. Do 8smičky přináší kromě jiného i zkušenosti z neziskového sektoru, z práce pro organizaci Lékaři bez hranic.