En

8SMIČKA LIGHT #Matěj Frank

Pá 08.07.2022
17.00

88 kroků od naší černé továrny jsme otevřeli nový výstavní prostor 8SMIČKU LIGHT. Ve výloze bývalé trafiky se non stop můžete kochat uměním.  

Výstavy v 8SMIČCE LIGHT se dotýkají jednotlivých složek veřejného prostoru. Pro rok 2022 je hlavním tématem tělesnost – uvědomění si vlastního těla a jeho hmoty v interakci s bezprostředním okolím ve veřejném prostoru.  

Vizuální umělec Matěj Frank se ve své práci zabývá zaznamenáváním času a prostoru prostřednictvím těla, zvuku a procesuální kresby. Video instalace v 8SMIČCE LIGHT reaguje na sociální distanci, kterou jsme všichni zakusili v době restrikcí během pandemie koronaviru. Instalace odhaluje vztah mezi pomíjivostí a stálostí těla jako hmoty a těla jako substance, ke které se vztahujeme. 

Přijďte na mini verni a budťe první, kdo novou instalaci v našem kreativním prostoru uvidí.