En

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Jako zákonný zástupce dávám souhlas Nadačnímu fondu 8smička, IČ: 06108857, se sídlem Kamarytova 97, Humpolec, PSČ 396 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod značkou N 324 (dále jen 8smička) ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů a citlivých údajů o svém dítěti a o mně samotném (zákonném zástupci): 

Souhlas uděluji: 

 1. Ke zpracování osobních údajů: 
 • jména, věku dítěte, fotografické, audio a video dokumentace z průběhu pilotního vzdělávacího projektu Za kopci kopa umělců 
 • Zákonného zástupce dítěte: jména  
 1. Pro účely nekomerční prezentace pilotního projektu Za kopci kopa umělců na webu a sociálních sítích (Facebook a Instagram) zóny pro umění 8smička, na závěrečné výstavě v prostorách zóny pro umění 8smička, na vzdělávacích konferencích, prezentacích projektu městem Humpolec a na výstupech pilotního projektu, které mohou být i v tištěné podobě (brožura apod.). 
 1. Na dobu neurčitou 
 1. Beru na vědomí následující informace o mých právech, tj. že mám právo: 
 • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů, 
 • na informace o způsobu zpracovávání osobních údajů, 
 • na provedení opravy osobních údajů, 
 • požadovat omezení zpracování, 
 • abych v důsledku neudělení či odvolání souhlasu nebyl/a jakkoli znevýhodněn/a či poškozena 
 1. Beru na vědomí, že mé osobní údaje zpracovává vedoucí projektu Mariana Dočekalová, E: mariana.docekalova@8smicka.com, na základě pověření Nadačním fondem 8smička za dodržení stejných podmínek.