En

Za kopci kopa umělců

3 ŠKOLY & 3 UMĚLCI Z VYSOČINY
Pilotní vzdělávací projekt zóny pro umění 8smička Za kopcem kopa umělců byl primárně zaměřen na seznámení se s moderním a současným lokálním uměním. Proběhl ve školním roce 2021/2022 a cílovou skupinou projektu byli děti z MŠ, žáci ze ZŠ a studenti SŠ ve městě Humpolec. Hlavním východiskem programu se stala spolupráce s umělcem, který pochází z Vysočiny nebo zde žije. Program byl modifikován dle úrovně vzdělávání. Cílem programu bylo přiblížení světa umění, kladení otázek a společné hledání odpovědí, poznání, projektová práce, spolupráce, rozvoj kreativního myšlení
i učení, zážitkové vzdělávání, experimenty s různorodými výtvarnými technikami, seznámení se s uměním, které vzniká na Vysočině, shromažďování a prezentování informací kreativní formou, budování sounáležitosti s městem a regionem, a podnícení zájmu o místní kulturu.