En

ZA KOPCI KOPA UMĚLCŮ

Z 8SMIČKY přímo do škol! Pilotní projekt Za kopci kopa umělců probíhal po celý školní rok v humpolecký školách a primárně byl zaměřen na seznámení dětí a studentů s moderním a současným uměním.

Zapojily se tři školy:

MŠ Na Rybníčku (třída Čmeláčci a umělkyně Jitka Chrištofová)
ZŠ Hradská (třída 7.B a umělec Matěj Kolář)
Gymnázium dr. Aleše Hrdličky (třída 6.O a umělkyně Irena Czepcová).  

Projekt propojil umění i učení. Výsledkem je výstava v 8SMIČCE LIGHT. Díky všem malým/mladým umělcům!