En

Za kopci kopa umělců

16.06. – 30.06.22

Za kopci kopa umělců

16.06. – 30.06.22

Instalace v 8SMIČCE LIGHT byla výsledkem tvorby žáků a studentů projektu Za kopci kopa umělců, který probíhal ve školním roce 2021/22 na třech humpoleckých školách. Tento pilotní vzdělávací projekt propojil tři vysočinské umělce a tři třídy a jeho cílem bylo seznámení se s moderním a současným lokálním uměním. Účastníky byly děti z MŠ Na Rybníčku, žáci ZŠ Hradská a studenti Gymnázia dr. Aleše Hrdličky. Společně s místními umělci – s Jitkou Chrištofovou, Matějem Kolářem a Irenou Czepcovou – tvořili a objevovali pro ně nová umělecká témata a techniky. Jejich díla jste si mohli prohlédnout ve výloze bývalé trafiky. 

ÚČASTNÍCI:
MŠ Na Rybníčku (třída Čmeláčci a umělkyně Jitka Chrištofová)
ZŠ Hradská (třída 7.B a umělec Matěj Kolář)
Gymnázium dr. Aleše Hrdličky (třída 6.O a umělkyně Irena Czepcová)

8SMIČKA LIGHT je výstavní prostor ve výloze bývalé trafiky nedaleko 8smičky (Kamarytova 1329). Umění je zde procházejícím přístupné non stop.