En

Lukáš Karbus

10.06. – 30.06.25

Lukáš Karbus

Forma poznání

10.06. – 30.06.25

Malíř Lukáš Karbus se ve své tvorbě věnuje především akvarelové malbě. V akvarelu dokáže postihnout celou škálu tónů jedné barvy, které vedle sebe pečlivě skládá jako stavebnici. Vytváří dominovou sktrukturu přesně zapadajících dílů, a tak má každý fragment silnou vnitřní integritu. V geometrizujícím výrazu děl se spojuje jeho vnitřní (pocitový) a vnější (faktický) svět. Tematickou inspirací je mu příroda, kterou vystihuje buď v zcela abstraktních kompozicích, nebo v konkrétních obrysech. Na garážová vrata vybral Karbus výseky ze svých posledních prací, kde se ústředním prvkem postupně stala elipsa. Díla jsou vyústěním bytí v krajině a všímavého pozorování, v nich samotných je ukryté plynutí času na pozadí cyklických změn v přírodě, ale i dravost a schopnost forem života prostupovat sama sebe navzájem.