En

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1 → Nadační fond 8SMIČKA, IČ: 06108857, se sídlem Kamarytova 97, Humpolec, PSČ 396 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod značkou N 324 (dále též jen „8SMIČKA“) zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail, a to pro potřeby své činnosti a aby Vám mohla zasílat aktuální informace související se svou činností.

2 → Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@8smicka.com nebo dopisu na adresu Nadační fond 8SMIČKA, Kamarytova 97, 396 01, Humpolec. Stejně tak máte právo požadovat po 8smičce informace, jaké Vaše osobní údaje společnost zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 8smičku nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3 → Osobní údaje bude 8SMIČKA zpracovávat po dobu trvání své činnosti, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje považuje 8SMIČKA za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu coby subjektu údajů či zákonné povinnosti dané příslušnými právními předpisy předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě 8SMIČKY přístup pouze zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují požadované záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů k ochraně osobních údajů a kteří zajišťují náležitou ochranu osobních údajů a práv fyzických osob coby subjektů údajů.