En

Sirény #6 #děti & město

St 01.06.2022
17.00

Sirénové holky Anna & Jana vás ani na Den dětí nenechají ve štychu. První středa v měsíci je tady a s ní téma děti & město. Společně o dětských hřištích v Humpolci. Jejich historie a vývoj až do současnosti. Vydejte se s námi na humpolecká dětská hřiště. A na závěr se těšte i na opékání špekáčků!  

Přijďte s námi oslavit Den dětí trochu jinak! 

SIRÉNY = program o veřejném prostoru, který pořádá zóna pro umění 8smička vždy první středu v měsíci. 

Start / 17.00 8smička – zóna pro umění, Kamarytova 97    
Cíl / Stát se na chvíli zase dítětem! 

První středu v měsíci houkají sirény a my se s vámi několik hodin na to potkáváme ve městě a hledáme / vnímáme (nejen umění) ve veřejném prostoru.     

Lektorky: Jana Fišarová Strejčková a Anna Křížová, Sirénové duo z Humpolce, Anička architektka a Jana grafička, obě se zájmem o Humpolec, jeho veřejný prostor, architekturu a umění.