En

Sirény #5

St 07.11.2018
17.00

MÍSTA/ PROCHÁZKA PO PROLUKÁCH MĚSTA

Start / 17:00 8smička, Kamarytova 97, 396 01 Humpolec

Cíl/ necháme se překvapit, ale nepůjdeme daleko

Průvodkyně městskými mezerami: Monika Cihlářová (Čermáková) a Kristýna Lhotská

Proluka = Proluka nebo také stavební proluka je nezastavěný stavební pozemek mezi dvěma domy. Proluky často vznikaly vybombardováním budov například za druhé světové války, některé takové byly znovu zastavěny až na konci 20. století. (zdroj: wikipedie)

proluka – průsmyk – mezera – průlom – vzdálenost mezi jednotlivými isolovanými stavbami

Sirény = program o vnímání umění ve městě, který pořádá zóna pro umění 8smička 1x měsíčně.

Architektky Monika Cihlářová a Kristýna Lhotská se potkaly při studiích na fakultě architektury pražské ČVUT. Už při studiu se zajímaly o téma města, jeho rezerv a možného doplňování. Zúčastnily se soutěží na podobu veřejných prostranství měst a v týmu Romana Kouckého se podílely na tvorbě Metropolitního plánu Prahy. Při procházce po prolukách si budou klást otázky a společně s Vámi na ně hledat odpovědi. Jak se v historii proměňuje měřítko ulic? Kde končí veřejné prostranství a začíná soukromá proluka? Jde město příkladem a využívá své vnitřní rezervy?