En
Stanislav Diviš
Subtraktivní tvoření barev I/1
115 × 115
1990