En

Nauč se

Pro koho jsou programy v 8SMIČCE a kdy a jak se můžete přihlásit?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Nabízíme vzdělávací programy pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ) vždy k aktuální výstavě a dále máme v nabídce dva stálé programy, které nejsou vázány přímo na výstavu, nýbrž na historii budovy. Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ navazují na Rámcové vzdělávací programy (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání a na průřezová témata úzce související s aktuální výstavou. Programy pro školy jsou zdarma. Rezervace, dotazy a více informací: info@8smicka.com, T 565 650 906.

Kompletní nabídku pro školy najdete níže :

Stálé programy:

Dotazník zpětné vazby ke vzdělávacím programům pro pedagogy. Těšíme se na vaše hodnocení a názory.

Aktuální výstava Ruka na konci ramene: (Spolu)práce v českém a slovenském umění ukazuje nejen konkrétní projekty, ale také příběhy, které stojí za vznikem prací umělců vytvořených společně s nejrůznějšími sociálními skupinami. Edukační programy doprovázející výstavu si všímají specifických aspektů tohoto druhu umělecké spolupráce. Proces je často důležitější než výsledek. Umění se přesouvá z uzavřených prostorů galerií ven. Sociální interakce lidí, kteří by se možná jinak nikdy nepotkali, skrze umění může být pro všechny zúčastněné navzájem obohacující a překonání prvotních překážek vést k pocitům úspěchu, sdílené radosti a smysluplnosti. Svým zaměřením se tudíž v rámci průřezových témat hodí pro žáky i studenty nejen v rámci výtvarné výchovy a pro všechny stupně škol.

AKADEMIE 8

8smička nabízí také volnočasový kurz určený pro studenty středních škol. Akademie 8 je skvělou příležitostí pro všechny mladé nadšence do umění, kteří chtějí mít možnost svobodně a kreativně tvořit bez ohledu na předchozí zkušenosti či zvolený studijní obor. Setkání jsou zaměřená na kreativní tvorbu a umělecký rozvoj studentů, současně také nabízí možnost setkání se zajímavými osobnostmi ze světa umění a materiální zázemí kulturní instituce. Dejte nám vědět, rádi pro vás připravíme pro vaše teenagery na míru – můžu jít o jednorázovou návštěvu nebo o dlouhodobější setkávání. Pro více informací pište na info@8smicka.com.

KURZ KRESBY A MALBY PRO KAŽDÉHO

Pravidelně ve středu od 18 do 21 hodin probíhá v 8smičce kurz kresby a malby, který je určený pro úplné začátečníky i výtvarně zkušené uchazeče. Kurz je možné pojmout jako přípravu na střední či vysokou uměleckou školu nebo jako zábavu podívat se na svět jinou perspektivou s tužkou v ruce. Společně s lektory / výtvarníky se věnujeme studiu lidského těla podle živého modelu s důrazem na prostor, perspektivu, anatomii, mechaniku i portrét. Doba trvání kurzu je 10 lekcí. Cena za 1 lekci 88,- Kč, 10 lekcí 800,- Kč. Kapacita kurzu je omezená, proto doporučujeme si své místo zarezervovat na info@8smicka.com. Přednost mají studenti, kteří absolvují celý kurz. Jednotlivé lekce jsou přenosné, když nemůžete přijít, můžete poslat za sebe náhradu. Během letních prázdnin najdete v programu jednodenní kreslení v krajině – PLENÉR.

Více informací:  info@8smicka.com, T 565 650 906.