En

Nauč se

Pro koho jsou programy v 8SMIČCE a kdy a jak se můžete přihlásit?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Nabízíme vzdělávací programy pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ) vždy k aktuální výstavě a dále máme v nabídce dva stálé programy, které nejsou vázány přímo na výstavu, nýbrž na historii budovy. Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ navazují na Rámcové vzdělávací programy (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání a na průřezová témata úzce související s aktuální výstavou. Programy pro školy jsou zdarma. Rezervace, dotazy a více informací: info@8smicka.com, T 565 650 906.

Kompletní nabídku pro školy najdete níže :

Stálé programy:

Programy k aktuální výstavě NIC NENÍ PROBLÉM:

Během letních prázdnin nabízíme možnost připravit programy k aktuální výstavě (viz. výše) i pro letní a příměstské tábory. Cena na jedno dítě je 88 Kč.

Dotazník zpětné vazby ke vzdělávacím programům pro pedagogy. Těšíme se na vaše hodnocení a názory.

VÝTVARNÝ KROUŽEK

8smička ve školním roce 2023/24 znovu otevírá výtvarný kroužek pro všechny malé umělce od 6 do 11 let, které baví tvoření! Děti během roku zkouší různé výtvarné techniky a práci se zajímavými materiály. Cílem je podporovat v nich zájem o kreativní činnost. Zároveň jsou děti pravidelně v přímém kontaktu s uměleckými díly – skrze aktuální výstavy i naši stálou sbírku. 

Míst je opravdu jen pár, tak pokud máte vy a vaše děti zájem, určitě neváhejte a pište na mail natalie.brzonova@8smicka.com. Kroužek probíhá každou středu od 14.30–16.00.