En

Nauč se

Pro koho jsou programy v 8SMIČCE a kdy a jak se můžete přihlásit?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Nabízíme vzdělávací programy pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ) vždy k aktuální výstavě a dále máme v nabídce dva stálé programy, které nejsou vázány přímo na výstavu, nýbrž na historii budovy. Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ navazují na Rámcové vzdělávací programy (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání a na průřezová témata úzce související s aktuální výstavou. Programy pro školy jsou zdarma. Rezervace, dotazy a více informací: info@8smicka.com, T 565 650 906.

Kompletní nabídku pro školy najdete níže :

Stálé programy:

Programy k aktuální výstavě:

Aktuální výstava Skrze tebe vidím sebe: Dialogy o portrétu pátrá po fotografickém portrétu v současném umění. Málokteré médium je pro děti a studenty tak zajímavé jako právě fotografie, se kterou se setkávají dnes a denně. Edukační programy doprovázející výstavu proto téma reflektují v nejširším slova smyslu. A obrací se k člověku a jeho auto/portrétu. Jak vidíme ostatní? A jak sami sebe? Jak hledíme na sebe očima někoho jiného? Svým zaměřením se tak programy v rámci průřezových témat hodí pro žáky i studenty nejen v rámci výtvarné výchovy, ale i dalších předmětů, a pro všechny stupně škol.

Dotazník zpětné vazby ke vzdělávacím programům pro pedagogy. Těšíme se na vaše hodnocení a názory.

KURZ KRESBY A MALBY PRO KAŽDÉHO

Pravidelně ve středu od 18 do 21 hodin probíhá v 8smičce kurz kresby a malby, který je určený pro úplné začátečníky i výtvarně zkušené uchazeče. Kurz je možné pojmout jako přípravu na střední či vysokou uměleckou školu nebo jako zábavu podívat se na svět jinou perspektivou s tužkou v ruce. Společně s lektory / výtvarníky se věnujeme studiu lidského těla podle živého modelu s důrazem na prostor, perspektivu, anatomii, mechaniku i portrét. Doba trvání kurzu je 8 lekcí. Cena za 1 lekci 108,- Kč, 8 lekcí 800,- Kč. Kapacita kurzu je omezená, proto doporučujeme si své místo zarezervovat na info@8smicka.com. Přednost mají studenti, kteří absolvují celý kurz. Jednotlivé lekce jsou přenosné, když nemůžete přijít, můžete poslat za sebe náhradu. Během letních prázdnin najdete v programu jednodenní kreslení v krajině – PLENÉR.

Více informací:  info@8smicka.com, T 565 650 906.