En

Humpolec očima studentů architektury

Od 3.10. do 5.10. navštíví Humpolec studenti ateliérů architektury ČVUT a UMPRUM, v jejich hledáčku se objeví jak místní architektura, tak i veřejný prostor.

Projekt Humpolec očima studentů architektury pořádá 8smička ve spolupráci s Městem Humpolec, FA ČVUT a UMPRUM. Humpolcem se budou celý semestr zabývat ateliér FA ČVUT Novotný – Koňata – Zmek společně ateliérem Architektura II UMPRUM, který vede Ivan Kroupa společně s Janou Moravcovou.

Těšíme se na výsledky, které z Humpolce udělají Mekku architektury.

HARMONOGRAM:

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU / 3. 10.2019 / 13:00 (8smička, zona pro umění)
Marcela Straková, ředitelka 8smičky
Vlastimil Brukner, místostarosta, Město Humpolec
Barbora Zeman Brossová, tajemnice Komise pro architekturu a urbanismus, Město Humpolec
Tereza a Rostislav Mihulkovi – garanti projektu
Ivan Kroupa a Jana Moravcová, Architektura II, UMPRUM
Tomáš Novotný, Josef Koňata, Tomáš Zmek – ateliér Novotný – Koňata – Zmek, FA ČVUT

WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY / 3.10. – 5.10. 2019

PREZENTACE ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ / listopad 2019

ODEVZDÁNÍ STUDENTSKÝCH PRACÍ / leden 2020

VEŘEJNÁ PREZENTACE VÝSTUPŮ, VERNISÁŽ VÝSTAVY, UVEDENÍ PUBLIKACE / červen 2020

Pořadatel: Nadační fond 8smička
Spolupořadatel: Město Humpolec, FA ČVUT, ATELIÉR II UMPRUM