En

Helena Ticháčková

Helena Ticháčková vystudovala uměleckoprůmyslovou školu v Jihlavě-Heleníně, v oboru Malba a ilustrace, a nyní pátým rokem studuje na Fakultě výtvarných umění v Brně, v Ateliéru malířství 1, pod vedením Vasila Artamonova a Marie Štindlové. Ve své současné práci s názvem „Dobré jitro, rybenko“ se věnuje hledání domova, po kterém pátrá bezkřídlý druh hmyzu, nesoucí jméno podle svého tvaru a povrchu těla, pokrytého stříbřitými šupinkami. Rybenka – obrazně řečeno – prošla portálem do neznámých krajin a léčí se z předešlých strastiplných cest. Svléká svůj starý tělesný povrch a hledá způsob, jak se naučit proměnu dokonalou. Staví totemy z věcí, které znala, o které pečuje, a z těchto totemů se pak rozhlíží. Aby viděla daleko, aby měla přehled. Až uvidí více, postaví si totem z předmětů nových.

Obrazy zde vystavené zpracovávají příběh zmizelého kamene, který dlouhá léta stával u cesty oddělující pole od louky a Včelákov od Vyhnánova. Stál vedle stromu, který byl ověšen barevnými gumičkami do vlasů. Pro jednoho člena malé vesnice byl kámen důležitým drahokamem. Bylo z něj vidět dál než ze země a když hodně pršelo a pole bylo bahnité, ochraňoval před promáčením a hřál. V reálném světě byl jednoho dne strom pokácen a kámen odvezen. A ten jeden člen malé vesnice byl zároveň jediným, který pro ně plakal. 

Instagram

mail: tichackova.h@seznam.cz