En

Den architektury: Reynkův Petrkov

Ne 30.09.2018
13.00

Výlet lokálkou do Petrkova s prohlídkou zámečku, kde žil významný grafik a myslitel Vysočiny Bohuslav Reynek.

Výlet humpoleckou lokálkou je další akcí pořádanou v rámci celorepublikového Den Architektury. Cílem je návštěva poetického zámečku tohoto velkého básníka, grafika a překladatele, který svůj život spojil právě s tímto místem v srdci Vysočiny.
Život Bohuslava Reynka (1892 – 1971) byl těsně spjat s vesničkou Petrkov a jeho statkem – zámečkem, jak ho sám popsal v jednom dopise své budoucí ženě, francouzské básnířce z Grenoblu Suzanne Renaud, která si po přestěhování na studenou Vysočinu oblíbila nejvíce přilehlou zahradu. Dodnes tak trochu ztracený a zapomenutý Petrkov přitahuje svým geniem loci, koneckonců byl svědkem života a domovem umělce/samotáře, který dokázal vepsat svůj život do veršů a vyškrábat do cínových destiček.

Sraz je ve 13:00 na vlakovém nádraží v Humpolci. Sejdeme se na vlakovém nádraží v Humpolci nebo přímo před zámečkem ve 14:00 až 14:15. Z Humpolce odjíždíme vlakem ve 13.07. Na místo je možné dopravit se vozem či vlakem v protisměru z Havlíčkova Brodu. Vstup zdarma, stačí Vám jízdenka na vlak nebo jiný dopravní prostředek.