En

Den architektury: Bauhaus Spirit / projekce

Čt 03.10.2019
17.00

8smička v rámci letošního Dne architektury 2019 přináší fascinující pohled do historie legendární avantgardní školy, která propojila umění, design a řemeslo v jeden celek. Filmovou projekcí filmu Bauhaus Spirit oslavíme 100 let od založení této slavné školy.

Je to už 100 let, co byla Waltrem Gropiem ve Výmaru založena legendární škola umění, designu a architektury. Dokumentární film Bauhaus Spirit (GE, Niels Bolbrinker, 2018) popisuje fascinující příběh této školy a zařazuje ho do kontextu našeho aktuálního kulturního vývoje. Prostřednictvím rozhovorů s mnoha odborníky dokazuje, že duch Bauhausu žije dál. Současně otevírá otázku společenské utopie. Jak chceme žít dnes, a jak budeme žít? Hnutí Bauhaus bylo konfrontováno se sociálními podmínkami svého času. Díky zkušenostem z první světové války se od samého počátku zabývalo politickými a sociálními souvislosti s designem. Manifestovalo architekturu do školní budovy a propojilo ji s uměním, designem a řemeslem v jeden celek. Historie Bauhausu není jen dějinami umění, ale také historií doby, která se táhne od počátku 20. století až dosud.

Pro všechny filmové nadšence je i každý poslední pátek v měsíci, který patří v 8smičce vždy filmovým projekcím, ty navazují na téma aktuální výstavy. 8MM – to jsou projekce pro každého, kdo chce vidět filmy jinde nevídané a slyšet repliky jinde neslýchané. K filmu si můžete dát víno / limču / pivko a přivést i psa. Výběr filmu je na nás, výběr občerstvení na vás. 8smičkové kino je pro všechny filmomily to pravé.