En

Sochařský ateliér Hany Wichterlové ohrožen

8smička podporuje iniciativu za zachování ateliéru a magické zahrady sochařky Hany Wichterlové na Malé Straně. Galerie hlavního města Prahy má zájem zde ve spolupráci s rodinou vytvořit sochařskou expozici a umožnit tak uchovat genia loci tohoto výjimečného místa. Přidejte se a podpořte vaším souhlasem na emailu: wichtem@gmail.com.